Podmínky dárců finančních prostředků


Vývoj, stavba a provoz technologického zařízení na měření směru a síly větru a dalších meteo veličin dostupných on line na adrese www.vetromerka.cz (dále jen Meteosonda) je hrazeno převážně z příspěvků  fyzických, nebo právnických osob zasílaných výhradně bankovním převodem. Ke shromažďování finančních prostředků za tímto účelem slouží bankovní účet

ČSOB:

244642480/0300


Zařízení provozuje:
Cendra Zdeněk
email: z.cendra@atlas.cz
mob.: 608829843

Přispěvatel odesláním jakékoliv častky na k tomu určený účet souhlasí s následujícími podmínkami:

  - příspěvek je odesílán dobrovolně a na jeho vrácení nemá přispěvatel žádný nárok  
  - do zprávy pro příjemce na platebním příkazu může být uveden email a jméno přispěvatele
  - přispěvatel pokud uvede na platebním příkazu kontaktní email bude občasně dostávat informace o provozu Meteosondy, pokud toto neodmítne  
  - přispěvatel má nárok na přístup k datům Meteosondy dostupných na www.vetromerka.cz  

  Provozovatel se přijetím příspěvku zavazuje:
  - s přijatými prostředky bude hospodařit v souladu s dobrými mravy řádného hospodáře  
  - přijaté prostředky využije k vývoji, stavbě a provozu Meteosondy  
  - vynaloží rozumně dostupné úsilí a prostředky k zajištění provozuschopného stavu Meteosondy